SA109 Brother Bias Binder Foot, Fits Babylock, 5011-19

SA109 Brother Bias Binder Foot, Fits Babylock, 5011-19
Item# SA109
$12.99

Product Description

Universal Sewing Machine Snap On Binding Presser Foot

Fits Babylock Sewing Machine Models: BL16, BL18, BL18A, BL20A, BL22, BL23, BL23A, BL30A, BL37, BL40, BL40A, BL66, BL67, BL137A, BL137A2, BL200A, BL500A, BL2160, BL6300, BL66, BL67, BL6150, BL6200, BL6300, BL6600, BL6700, BL6800, BL7800, BLCC, BLCC2, BLDC, BLDC2, BLG, BLG2, BLG2-NZ, BLL, BLL2, BLMY, BLN, BLQ2, BLQ2-PL, BLQC, BLQC2, BLQP, BLR, BLR2, BLR3, BLSO, BLSR, BLSY, BLTP, ESE, ESE2, ESG, ESG2, ESG3, ESI, ESI2, ESL, ESN, ESP & INT.

Fits Brother Sewing Machine Models: BC1000, CE4000, CE5000PRW, CS100T, CS6000, CS6000i, CS6000T, CS8072, ES2000, HE120, LB6770 PRW, LS1717, LS2125, LS2125i, Innovís 1000, Innovís 1500D, Innovís 2500D, Innovís 4000D, Duetta 4500D, Innovís 500D, Quattro 6000D, Innovís 900D, NX200, NX250, NX400, NX450, NX450Q, NX600, NX650Q, PC210, PC210PRW, PC2800, PC3000, PC420, PC420PRW, PC6000, PC6500, PC7000, PC7500, PC8200, PC8500D, PE300S, PE400D, Pacesetter PS21, PS2200, PS2300, PS3700, QC1000, SE-270D, SE350, ULT2001, ULT2002D, ULT2003D, VX1120, VX1140, VX1250, VX1400, VX1435, XL2121, XL2230, XL2600, XL2600i, XL2610, XL3022, XL3025, XL3027, XL3030, XL3100, XL3200, XL3500, XL3500T, XL3510, XL5130, XL5232, XL5340, XL5500, XL5600, XL5700, XL6562, XR37 & XR46C.